השכרת אוהל בחוף דוגה - טופס לאורח

אנא מלאו את הטופס ושלחו אלינו לצורך קיצור תהליך הקליטה באתר. תודה

הסכם השכרת אוהל בחוף דוגה
האורח החתום מטה משכיר את האוהל עם אביזרים שרשימתם בהמשך ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו לצורך תקופת האירוח.
האורח מקבל את האוהל לשימושו בלבד ואינו רשאי להשכירו או למוסרו לגוף שלישי

א. תנאי האירוח
1. האורח מצהיר, כי הותיר בידי "חוף דוגה" פרטי כרטיס אשראי לביטחון ואשר "חוף דוגה" יהיה רשאי להפעילו בהתאם לשיקול דעתו, באשר לנזקים שנגרמו באוהל בתקופת האירוח ו/או לתשלומים המגיעים ל"חוף דוגה".
2. האורח מצהיר כי בדק את האוהל מבחוץ בכל צדדיו ובפנים על כל חלקיו, ומצהיר כי: קיבל את האוהל תקין לחלוטין למעט התקלות הרשומות בדף זה, או מעבר לדף זה או בדף מצורף חתום ע"י 2 הצדדים, ויחשב כנספח לטופס זה.
3. האורח מתחייב לשלם 100 ₪ לכל שעת פיגור או חלק ממנה בפינוי האוהל אלא אם קיבל אישור מהנהלת חוף דוגה וסוכם על מחיר הארכת השהייה במייל או בוואטס אפ מטעם חוף דוגה
4. עם קבלת האוהל, האחריות עליו במלואה וכל המשתמע ממנה עוברת לידי האורח, הוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות לשמירה על עצמו, על אורחיו ולשמור על האוהל הציוד והתכולה כעל שלו, ומתחייב לשלם כל נזק שנגרם לאוהל, לציוד והתכולה בעקבות רשלנות, זדון או שימוש שלא לפי ההוראות, וכל נזק שאינו בעקבות בלאי סביר.
5. האורח מתחייב שלא להדליק אש באוהל ולא בקרבתו שעלולה לגרום לנזק או התלקחות האוהל. השימוש בגזיה יעשה מחוץ לאוהל במרחק בטוח ובהשגחת מבוגר.

ב. החזרת האוהל
– יש להחזיר את האוהל בזמן, נקי ועם כל הציוד והריהוט שהיה בעת קבלתו.
– אוהל שלא יוחזר בתנאים הללו יחויב בדמי ניקיון, בסך 250 ₪.
– לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי האירוח, אלא בהוכחת מקרה חריג (מצער חלילה), שיתקבל על דעתו של המארח, גובה ההחזר יהיה חלק יחסי בניכוי הפסד המארח.

ג. ביטוח
– האוהל מבוטח בביטוח חובה ומקיף, השתתפות עצמית אמור להיות ביחס לגובה הנזק
– לאוהל מצורף מדריך תפעול או הסבר של המארח לתפעול מערכות האוהל והציוד בו. על האורח לפנות לפחות מזמנו בעת קבלת האוהל לבדיקת האוהל וקבלת הסבר, ומתחייב לנהוג בכללי הזהירות הנדרשים.
– חל איסור על עישון, או שימוש בגזיה באוהל.

ד. רשימת ציוד הנלווה לאוהל
» סט מפתחות לאוהל
» מקרר
» מזגן + מדחס + שלט
» צ'יפ לשירותים
» רשת הצללה
» שולחן קק"ל
» ריהוט: מחצלת, 2 שידות עץ, שידת תלייה עומדת, אהיל
» מיטות: מיטה זוגית עם 2 מזרונים, 2 ספות יחיד נפתחות

ה. כללי
חוף דוגה עושים את מיטב המאמצים על מנת שהציוד הנ"ל יהיה חדיש ותקין וכך גם נמסר כשהוא במצב טוב ותקין, אולם תיתכן בהחלט תקלה.
* תקלה בציוד כזה ואחר, במקרה לא יחשב הדבר כשירות לקוי ולא יתבקש החזר כספי כל שהוא על תקלה לא צפויה בציוד.

נשמח לארח אתכם לחופשה מושלמת על שפת הכנרת